Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - Centralny system teleinformatyczny SL2014

W związku z wdrożeniem w dniu 7 grudnia 2018 r. zmian w systemie SL2014, na Portalu Fundusze Europejskie zamieszczono nową wersję Podręcznika beneficjenta w wersji 2.4.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Opis zmian:

1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”. „Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki Podsumowanie i będzie przeliczany:

  • - przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
  • - przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).

Dane z zakładki Podsumowanie dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”).

3. Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.

4. Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki Projekt i kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem z zakładki Rozliczenie zaliczek nie przekracza kwoty Dofinansowania z zakładki Projekt.

5. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych.

6. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

7. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.

8. Zwiększenie liczby znaków w kodach słowników programowych z 3 do 4.