Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Podsumowanie najważniejszych zmian znajduje się w dokumencie dostępnym w Portalu Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje dostępne są w Portalu Funduszy Europejskich.