Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2020 rok.

Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.