Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 - poradnik ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Jest to drugie, uaktualnione wydanie. Opracowanie powstało z myślą o przybliżeniu szerokiemu kręgowi zainteresowanych zasad związanych z prawnymi i finansowymi aspektami projektów programu Horyzont 2020 i Euratom Fission.  Obejmuje zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu 3 lat trwania programu. Stan prawny na dzień 30 listopada 2018 r.

Poradnik jest dostępny na stronie KPK PB UE.