Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Asystent Innowacji - aplikacja online NCBR

NCBR przygotowało aplikację online dla osób zainteresowanych realizacją nowatorskich projektów. Dzięki Asystentowi Innowacji przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą bezpłatnie zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych o firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.