Baza Konkurencyjności

Od grudnia 2015 r. pod dwoma adresami: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl działa Baza Konkurencyjności.

Baza jest portalem internetowym, służącym do publikacji zapytań ofertowych w przypadku konieczności stosowania zasady konkurencyjności. Jest ona skierowana do beneficjentów środków unijnych, którzy dokonują zamówień o wysokości przekraczającej 50 tys. EUR oraz do tych beneficjentów podlegających Prawu zamówień publicznych, którzy dokonują zamówień o wartości niższej niż 30 tys. EUR.

Baza ma zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Termin, od którego publikacja zamówień w Bazie będzie obowiązkowa, zostanie określony przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami.

Informujemy, że IZ PO IR zobowiązuje beneficjentów do publikacji zapytań ofertowych w ww. bazie od dnia 01.01.2016 r.

Więcej informacji znajduje się pod tym adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/.