Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Baza dobrych praktyk Interreg Europa

Na stronie Interreg Europe udostępniono bazę dobrych praktyk (Good practices). 

Obejmuje ona najlepsze praktyki stosowane przez europejskie regiony, związane z:

  • badaniami i innowacjami,
  • konkurencyjnością MŚP,    
  • gospodarką niskoemisyjną,
  • zarządzaniem zasobami.

Szczegółowe informacje na temat bazy oraz powody, dla których warto przyczynić się do jej rozszerzania, dostępne są w materiałach z webinariów, które odbyły się w styczniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.

Do zgłoszenia dobrej praktyki nie jest wymagane prowadzenie projektu w ramach programu Interreg Europa.