Osoby do kontaktu:

Bartosz Kosikowski

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 10

COP PW zaprasza na szkolenie "Krajowe projekty badawcze – aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów NCN: Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14"

Prowadzący szkolenie: pracownicy COP PW.
Termin: 10 października 2018 r., godz. 10:00.
Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 
1. Źródła finansowania projektów krajowych. Krótkie omówienie podmiotów finansujących;
2. Narodowe Centrum Nauki – szczegółowe omówienie konkursów Preludium 16, Opus 16 i Sonata 14. Specyfika konkursów, najważniejsze zmiany, zasady aplikowania i procedury wewnętrzne;
3. Inne konkursy w NCN (Miniatura, programy międzynarodowe);
4. Oferta konkursowa pozostałych krajowych źródeł finansowania w IV kwartale 2018 r. i  w I kwartale 2019 r. (NCBR i MNiSW).

Termin zgłoszenia: do 5 października 2018 r.
Zgłoszenie: imię i nazwisko, wydział i dane kontaktowe należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl.
Liczba miejsc ograniczona.