Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

COP PW zaprasza na szkolenie "Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020"

Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów Badawczych UE.
Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00.
Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

  1. Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o prestiżowe granty badawcze – dobre praktyki
  2. Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej
  3. Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program Horyzont 2020:
    • Granty ERC
    • Działania Marii Skłodowskiej-Curie
  4. Portal Mobilnych Naukowców – EURAXCESS

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.