Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – seminarium UW

Dnia 2 lipca 2018 r. Uniwersytet Warszawski organizuje seminarium nt. możliwości udziału w programie COST (European Cooperation in  Science and Technology).

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym jest COST, w jaki sposób naukowiec z Polski może wziąć udział w programie, jak dołączyć do działań programu i przygotować własny wniosek na uruchomienie nowego działania. Dodatkowo beneficjent programu zaprezentuje swoje doświadczenia z udziału w Akcjach COST.

COST to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) tworzony przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich, koordynowanie na szczeblu europejskim pojedynczych przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach.

Rejestracja do 27 czerwca 2018 r. na stronie Biura Obsługi Badań UW.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych Biura Obsługi Badań UW.