Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Covid-19: Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa w Polsce i w Unii Europejskiej ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Bez wątpienia wprowadzone od początku pandemii ograniczenia oraz panujące zagrożenie mają znaczenie dla postępowań związanych z ochroną m.in. znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych i działanie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Przedsiębiorcy nie powinni jednak tracić z pola widzenia aktualnych rozwiązań prawnych wynikających ze zmian wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Dlatego PARP zamieścił na swojej stronie informacje dotyczące:

  • zasad działania UPRP w okresie pandemii,
  • funkcjonowania EUIPO w czasach pandemii;
  • rozwiązań związanych ze sprawami przed UPRP wynikające z tzw. Tarczy antykryzysowej;
  • możliwych ograniczeń praw własności intelektualnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.