Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) w ramach programu EURATOM

Joint Research Centre ogłosiło nabór wniosków na korzystanie ze swojej infrastruktury badawczej. Zaproszenie jest adresowane do instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw, zajmujących się badaniami nad energetyką jądrową.

Poniżej znajduje się wykaz udostępnionych laboratoriów oraz ostateczne terminy, do których należy złożyć wnioski. 

1.    Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA) - nabór wniosków do 15 października 2020 r.

 2.    European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT) - nabór wniosków do 15 października 2020 r.

 3.    Actinide User Laboratory (ActUsLab) - nabór wniosków do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie EU Science Hub.