Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Drugi nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach FNP realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi umożliwiła laureatom programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY składanie wniosków o wprowadzenie zmian w projektach.

Wnioski można składać poprzez system elektroniczny (https://wnioski.fnp.org.pl) od 6 czerwca 2018 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Zmiany w projektach mogą dotyczyć, np. zakresu merytorycznego, przedłużenia czasu realizacji projektu. Przedłużenie projektu może wynikać m.in. z:

  • wprowadzenia dodatkowego zadania związanego z opracowaniem dotychczasowych wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. proof of concept),
  • udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze,
  • nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP w ramach PO IR.

Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania, wynikającego z powyższych zmian.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.