Drugi nabór wniosków w konkursach FNP TEAM i TEAM-TECH

Kolejna szansa dla młodych naukowców! Zachęcamy do składania wniosków!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w drugim naborze w programach TEAM i TEAM-TECH. Konkursy są realizowane w ramach Działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora. B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach FNP: TEAM i TEAM-TECH.