Dwa projekty z PW z dofinansowaniem w ramach POIR 4.1.1 BRIK

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało informację o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK (konkurs 1/4.1.1/2017 BRIK) realizowanego we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wśród 10 rekomendowanych do dofinansowania wniosków znalazły się 2 z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.