Dzień z Horyzontem 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza do udziału w wydarzeniu Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się w 4 kwietnia 2019 r. w CZIiTT PW.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane możliwości aplikowania w konkursach w latach 2019–2020 oraz wybrane przykłady polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020. Będzie można również odbyć krótkie konsultacje z wybranymi ekspertami KPK PB UE i umówić się na dalszą współpracę, mającą na celu przygotowanie wniosku projektowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK PB UE.