ENTERPRISE IRELAND uruchomiła 2. konkurs na stypendia na rzecz rozwoju kariery w irlandzkich centrach technologicznych (Career-FIT)

Career-FIT to program stypendialny finansowany z programu Horyzont 2020 i przez Enterprise Ireland. 

Proponuje on doświadczonym naukowcom spoza Irlandii 3-letnie stypendia w zakresie badań stosowanych ukierunkowanych na rynek. Główne obszary badań to:

  • Advanced Analytics, AI and Machine Learning,
  • Intelligent Analytic Interfaces,
  • Data Management for Analytics.

Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CeADAR.