Elektroniczne podpisywanie umów z NCN

Od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiega wyłącznie w formie elektronicznej.

Wygenerowany z systemu OSF plik z umową powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. W związku z tym należy:

  1. jeden egzemplarz umowy, wydrukowany i opatrzony podpisami z Wydziału, złożyć w Dziale Projektów Krajowych,
  2. przesłać wersję pdf umowy na adres mailowy weronika.figurska@pw.edu.pl lub wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl.

Podpisana umowa przesyłana jest do NCN za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres /ncn/SkrytkaESP, a umowa podpisana przez NCN zostanie odesłana na adres ESP jednostki.