Energia i Środowisko w Horyzoncie 2020 – dzień informacyjny KPK

Dnia 21 listopada 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny obszarów Energia i  Środowisko w programie Horyzont 2020.

Podczas spotkania zostaną przedstawione tematy konkursów zaplanowanych na lata 2018 -2020 w obszarach energii i środowiska, wskazówki ewaluatorów wniosków oraz zaprezentowane projekty z tego obszaru realizowane już w programie Horyzont 2020. Ponadto omówione zostaną nowe zasady wynagrodzeń w projektach w Horyzoncie 2020.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie KPK.