Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

FNP uruchomiła dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR w związku z pandemią COVID-19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy do 15 mln zł na zwiększenie dofinansowania i ewentualne przedłużenie okresu realizacji tych projektów, w ramach których będą realizowane prace badawcze związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Badania mogą być interdyscyplinarne dotyczyć aspektów biologicznych, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. Dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jednostka naukowa.

Beneficjenci programów TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY mogą składać wnioski o zmiany w terminie od 15 kwietnia do 12 maja 2020 r. do godz. 16:00, ale nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji danego projektu. W tym celu należy skorzystać z systemu elektronicznego FNP https://wnioski.fnp.org.pl (zakładka Wnioski o zmianę).

Zachęcamy do zapoznania się dokumentacją naboru Uzupełnienie dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.