Faktycznie Najlepsi z najlepszych!

11 projektów PW dostanie dofinasowanie w ramach organizowanego przez MEiN konkursu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (PO WER). 

Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności. Wsparcie finansowe może być przede wszystkim przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych zawodach, konkursach czy konferencjach.

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 10,6 mln zł otrzymają 104 projekty z całej Polski. Do PW trafi 1,5 mln zł.

Więcej informacji o projektach PW w tabeli poniżej:

       
Tytuł projektu Kierownik Projektu Jednostka wnioskująca w PW (wydział) Wartość projektu PW
Międzywydziałowe Koło Naukowe Smart City PW na międzynarodowych konferencjach z obszaru dostępności i projektowania uniwersalnego dr inż. Paweł Nowak WIL 40 000 zł
System zarządzania środowiskami wieloagentowymi prof. dr hab. Maria Ganzha WMINI 42 000 zł
Badania i rozwój samodzielnej konstrukcji pojazdu poprzez udział w zawodach Formuła Student dr inż. Dominik Głowacki WMEiL 28 427,70 zł
Zaprojektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych,  udział w międzynarodowych zawodach lotniczych oraz udział w międzynarodowej konferencji lotniczej prof. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski WMEiL 319 998 zł
Rozwój autonomicznego robota łazika marsjańskiego przeznaczonego do misji bezzałogowych; Udział w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich. Udział w konferencji naukowej dr inż. Krzysztof Mianowski WMEiL 135 000 zł
Singapure AUV Challenge - start
w międzynarodowych zawodach
z autonomiczną konstrukcją łodzi podwodnej Okoń V2
dr inż. Krzysztof Mianowski WMEiL 217 140 zł
Udział studentów w kampanii startowej balonu stratosferycznego w ramach programu REXUS/BEXUS organizowanego przez SNSA oraz DLR we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Udział Studentów w konferencjach międzynarodowych prof. dr hab. Jan Kindracki WMEiL 87 930,15 zł
Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zawodach
w ramach projektu robota mobilnego - łazika marsjańskiego
prof. dr hab. Jan Kindracki WMEiL 257 842,20 zł
Prezentacja wyników badań naukowych uzyskanych w ramach projektów FOK i PW-Sat3 Studenckiego Koła Astronautycznego na konferencjach międzynarodowych prof. dr hab. Jan Kindracki WMEiL 65 500 zł
Prezentacja badań oraz rozwiązań aerodynamicznych w motocyklu Perun na konferencjach międzynarodowych mgr inż. Michał Remer WMEiL 49 000 zł
Udział studentów w międzynarodowych zawodach Baltic Open dla zespołów realizujących projekty klasy Formuła Student oraz konferencjach i szkoleniach rozwijających umiejętności inżynierskie dr inż. Radosław Nowak WSIMR 268 720,20 zł
      1 511 558,25 zł

Więcej o projektach dofinansowanych w poprzednich edycjach w Bazie Wiedzy PW, a o konkursie na naszej stronie.

Lista wszystkich pozytywnie ocenionych projektów znajduje się na stronie MEiN.