Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START

FNP przyznała roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.

W tegorocznej edycji na 33 wnioski złożone z Politechniki Warszawskiej 5 osób otrzyma dofinansowanie:

  • Witold Chromiński (inżynieria materiałowa),
  • Kamil Czelej  (chemia fizyczna),
  • Piotr Jankowski (chemia fizyczna),
  • Artur Kasprzak (chemia),
  • Konrad Markowski (elektronika).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.