Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Fundusze norweskie i EOG – pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi związanych z konkursem na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej – 1. Nabór. 

Dokument został opublikowany na stronie programu oraz na stronie operatora (1. część, 2. część3. część, 4. część i 5. część pytań i odpowiedzi).