Generator wniosków PO PC

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa informujemy, że został uruchomiony Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są dwa formularze wniosków:

  • dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
  • dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Link do Generatora http://generator.cppc.gov.pl/.

Więcej informacji na stronie CPPC.