Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą dla polskich instytucji – szkolenie KPK PB UE

Dnia 26 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie dot. konkursu Widening Fellowships w ramach Horyzontu 2020, który pozwala polskim instytucjom zaprosić do swoich zespołów badawczych naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy przebywają za granicą.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Widening Fellowships, jak przygotować zaproszenie dla naukowców spoza Polski, rola instytucji w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK PB UE.