Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

W marcu br. zostanie ogłoszona Decyzja Rektora PW dotycząca konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW planujących złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Przyznane środki (maksymalnie 15 tys. zł) mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań mających na celu przygotowanie wniosku o grant ERC. 

Po ogłoszeniu Decyzji Rektora wnioski o grant wewnętrzny będzie można składać w wersji papierowej i elektronicznej w Centrum Obsługi Projektów w terminie do 30 kwietnia 2019 r.