Harmonogram konkursów na rok 2018 (stan na 15 maja 2018 r.)

W dziale Szkolenia/Materiały zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2018 r. (stan na 15 maja 2018 r.).

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów.

Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu.

Dostęp do działu Szkolenia/Materiały i harmonogramu jest możliwy jedynie z komputerów w sieci PW.