Harmonogram konkursów na rok 2020 (stan na 4.08.2020)

Na stronie internetowej COP PW, w zakładce Szkolenia/Materiały, a także w witrynie SharePoint Centrum zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2020 r.

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu.

Harmonogram na stronie internetowej jest dostępny jedynie z komputerów w sieci PW. Dostęp do niego można mieć także z każdego komputera poprzez witrynę SharePoint, którą COP PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej www.cop.pw.edu.pl, a które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBiR, Horyzontu 2020, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło - takie jak do komputera służbowego lub poczty służbowej.

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco.