Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.09.2021)

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu.

Witryna SharePoint, przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW, zawiera informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu Europa, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login (adres mailowy @pw.edu.pl) i hasło (takie jak do komputera służbowego lub poczty służbowej).

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco.