Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 06.12.2022)

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu.

Witryna SharePoint, przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW, zawiera informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu Europa, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco.