Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 2.08.2022)

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Harmonogram został przygotowany przez pracowników COP PW i zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Konkursy są posortowane według daty zakończenia naboru, a następnie według instytucji ogłaszającej konkurs. Niektóre z naborów są dopiero planowane i nie podano ich szczegółów. Harmonogram jest aktualizowany raz w miesiącu.

Witryna SharePoint, przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW, zawiera informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, które ułatwiają przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo m.in. korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie dotyczące na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu Europa, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

O wszystkich aktualizacjach witryny będziemy informować Państwa na bieżąco.