Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Harmonogram naborów wniosków dla programu Polska Cyfrowa na 2019 r.

Na stronie Polski Cyfrowej zamieszczono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 rok.

Konkurs na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w ramach działania 2.3.1 przewidziany został na II kwartał. Na podstawie kryteriów z poprzednich edycji wskazane jest, by podczas planowania prac nad wnioskiem, oszacować czas umożlwiający, po głoszeniu naboru przygotować publiczną prezentację założeń projektu oraz uzyskać pozytywną ocenę wniosku informatycznego wydaną przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO PC.