Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

NBCR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • § 8 – zmniejszenia wartości kwot zatrzymanych;
  • § 18 – zmiany przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.