Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/1.2/2019 GAMEINN - IV

NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN - IV (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w :

  • § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia;
  • § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego;
  • § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych;
  • § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy;
  • § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.