Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

NCBR zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA. 

Zasadnicze zmiany w dokumencie dotyczą:

  • § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia,
  • § 4 - doprecyzowanie zapisów dotyczących premii, aby były bardziej spójne z kryteriami wyboru projektów,
  • § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego,
  • § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych,
  • § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy,
  • § 20 - dopuszczenie w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci elektronicznej.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją dla konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.