Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

NCBR poinformowało o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 8/1.1.1/2019. 

Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w:

  • § 3 - zmiana terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia;
  • § 5 - dostosowanie sposobów uwierzytelniania beneficjenta do aktualnego stanu prawnego;
  • § 8 - zmniejszenie wartości kwot zatrzymanych;
  • § 18 - zmiana przesłanek ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia umowy;
  • § 20 - dopuszczenia w szerszym stopniu składania załączników do umowy w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.