Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Interreg Europa – poszukiwanie partnerów do współpracy w czwartym, ostatnim naborze wniosków

Do 22 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ostatnim, czwartym naborze w ramach programu Interreg Europa.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne w pakiecie dla aplikantów.

W ramach wsparcia dla aplikantów na stronie internetowej programu działa baza partnerów i pomysłów na projekty, zawierająca informacje o instytucjach zainteresowanych współpracą i potencjalnych projektach. Należy jednak pamiętać, że zamieszczane informacje nie są weryfikowane przez Wspólny Sekretariat, co wynika z zapisów podręcznika programu.

Ponadto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje do Urzędów Marszałkowskich informacje o zgłaszających się do Krajowego Punktu Kontaktowego programu Interreg Europa zagranicznych instytucjach, poszukujących partnerów z Polski. Dodatkowo polskie instytucje mają możliwość skorzystania z formularza poszukiwania partnerów z obszaru 29 państw (UE, Norwegia, Szwajcaria), w którym przedstawiają własną ofertę współpracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Serwisu Programów EWT i EIS oraz Interreg Europa.