Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Interreg Europa: środki zaradcze dla projektów w związku COVID-19

Program Interreg Europa opublikował na swojej stronie informację na temat środków zaradczych podjętych w związku z pandemią COVID-19.

Komitet Monitorujący zatwierdził działania, a Wspólny Sekretariat Interreg Europa przeprowadził z partnerami wiodącymi analizę potrzeb, na podstawie której uszczegółowiono propozycje i zaktualizowano podręcznik programu (Programme Manual).

Środki zaradcze obejmują m.in. możliwość przedłużenia projektów, realizację akcji pilotażowych przez projekty z czwartego naboru, nabywanie wyposażenia adekwatnego do nowego sposobu realizacji zadań (np. w związku ze zmianą formy spotkań z bezpośrednich na online).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Interreg Europa.