Kolejna runda naboru na ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 22. rundę naboru ekspertów z kręgów naukowych i gospodarczych w celu wsparcia oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Działania 4.4 POIR Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Można ubiegać się o status eksperta w zakresie naukowym, gospodarczym lub obu.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów FNP należy:

  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie wnioski.fnp.org.pl,
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku Oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór ma charakter ciągły. Dwudziesta druga runda rozpoczyna się 16 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia 2020 r., godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.