Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

dr Anita Uchańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Komunikat dot. naboru wniosków w Programie Edukacja Komponent II Mobilność w Szkolnictwie Wyższym w ramach wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Ze względu na to, że wnioskodawca składa jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, przewidziane w ramach projektu w Programie Edukacja Komponent II Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, jednostki PW zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Edukacja.