Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich usunięte zostało kryterium dotyczące ilości składania wniosków przez jeden podmiot w ramach 1 tematu konkursu – albo jako wnioskodawca albo jako partner.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Centrum Projektów Europejskich.