Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Komunikat w sprawie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO IR

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy opublikował na swojej stronie Komunikat w sprawie podwójnego finansowania wydatków w ramach POIR w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach działania 4.2 PO IR.

Zgodnie z komunikatem „W związku z zakazem podwójnego finansowania wydatków nie jest dopuszczalne zakupienie/wytworzenie środka trwałego lub WNiP z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wysokości środka trwałego lub WNiP  do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego lub WNiP o otrzymane dofinansowanie”. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB.