Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/188.08.2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województa Mazowieckiego.