Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17

Dnia 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 do dnia 8 marca 2018 r.,  godz. 15:00.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.