Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków w konkursie nr 4 w ramach działania 4.2 PO IR

Zgodnie z komunikatem OPI PIB data zakończenia konkursu nr 4 w ramach POIR 4.2 dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej została zmieniona z 5 maja na 5 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie OPI PIB.