Kończy się nabór wniosków w konkursie INFOSTRATEG

Do 18 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie INFOSTRATEG. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Szczegółowe informacje: dostępne są na naszej stronie.

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził 14 lipca 2022 r. suplement do strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG. Kluczowe zmiany dotyczą m.in. zakresu tematycznego programu (usunięcie T12 i przeniesienie zwolnionych środków na poczet konkursów na projekty zamawiane) oraz ramowego harmonogramu realizacji programu (wdrażanie do 2032 roku).