Konkurs NCN na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Do zadań koordynatora należy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod względem formalnym, przedkładanie dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów.

Od kandydatów oczekuje się mi.in. stopnia doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: o Ziemi, technicznych, matematycznych, chemicznych lub fizycznych oraz co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 marca 2018 r., rozstrzygnięcie konkursu - 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCN.