Konkurs Polska Metrologia – 4 wnioski PW zaakceptowane do dofinansowania

W organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konkursie Polska Metrologia zakwalifikowano do dofinasowania 26 projektów o łącznej wartości ponad 21 mln zł. Wśród nich znalazły się cztery projekty prowadzone przez PW, więcej informacji o nich w tabeli poniżej i w Biuletynie PW.

Konkurs Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Rola PW
w projekcie
Kwota
Polska Metrologia Standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów
na potrzeby technologii 5G
dr hab. inż. Bartłomiej  Salski profesor uczelni Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
samodzielnie 831 000 zł
Polska Metrologia Opracowanie
i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar
dr hab. inż. Michał Józwik, profesor uczelni Wydział Mechatroniki samodzielnie 572 000 zł
Polska Metrologia Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych
z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska Wydział Mechatroniki lider konsorcjum 963 600 zł
Polska Metrologia Stanowisko
do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej
i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz
dr hab. inż. Arkadiusz Lewandowski Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
samodzielnie 588 400 zł
Suma   2 955 000 zł

Celem konkursu, organizowanego przy współpracy z Głównym Urzędem Miar (GUM), jest wspieranie projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa GUM oraz potwierdzona współpraca z Urzędem przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych.

Program Polska Metrologia towarzyszy powstaniu Polskiej Unii Metrologicznej, w skład której wchodzi PW. Metrologia wspierana jest również przez Komisję Europejską – w ramach programu Horyzont Europa powstał The European Partnership on Metrology.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na naszej stronie.