Korespondencja COP PW z FNP ws. podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4 dostępna w witrynie SharePoint

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono korespondencję COP PW z FNP w sprawie podziału wydatków kwalifikowalnych na regiony słabiej i lepiej rozwinięte w projektach w ramach PO IR 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R (TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING).

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło do komputera).