Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

MNiSW za jednolitymi zasadami podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w uczelniach wyższych

Dnia 25 maja 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat w sprawie interpretacji organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem MNiSW sytuacja ta budzi w pełni uzasadnione obawy środowiska akademickiego co do utraty możliwości korzystania przez nauczycieli akademickich z takiego rozwiązania. Specyfika działalności uczelni oraz zakres zadań określonych dla zatrudnionych w nich osób sprawia, że ustalenie konkretnej wartości wytworzonego utworu może okazać się niezwykle utrudnione, bądź wręcz niemożliwe. Problematyczną kwestią jest każdorazowe określanie honorarium/wyceny z udokumentowanego wytworzenia utworu, który stanowi pochodną realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków określonych dla pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostaje w roboczym kontakcie z Teresą Czerwińską, Ministrem Finansów, w celu wypracowania w przyszłym tygodniu rozwiązania umożliwiającego stosowanie przepisów prawa w powyższym zakresie w ramach jednolitych, klarownych i w pełni zrozumiałych zasad.

Komunikat dostępny jest na stronie MNiSW.